08:30 - 09:30 Optioneel: Inspiratiewandeling in Burgers' Zoo

Het op peil houden en continu verbeteren van kwaliteit is alleen mogelijk door leren. Dat is precies wat de natuur al 3,95 miljard jaar doet. Benieuwd naar hoe lessen uit de natuur het lerend vermogen van je organisatie kunnen verhogen? Schrijf je in voor de wandeling in de 'natuur' van Burgers’ Zoo met Eric de Blok en laat je inspireren!

   
09:00 - 09:45 ONTVANGST
09:45 - 10:00

Opening door Piet Hein Peeters

 

   
10:00 - 10:55 René ten Bos - Het ongrijpbare van kwaliteit

Veel manieren waarop we met kwaliteit omgaan creëren slechts meer bureaucratie. Zijn kwaliteitsmanagers mede door de focus op systemen, audits en certificeringen niet veel te ver doorgeschoten naar de louter administratieve kant van wat zij doen? Kwaliteit laat zich niet vangen in een administratie. Dat wil niet zeggen dat je geen administratie moet hebben, maar dat je die mysterieuze kant van kwaliteit moet erkennen. Hoe dat kan legt filosoof René ten Bos uit. Niet een keurig stappenplannen, maar als reflectie op wat kwaliteit nu eigenlijk is. Een eye-opener aan het begin van deze dag. 

 • Kwaliteit is mysterieus 
 • De zin en onzin van bureaucratie 
 • Kwaliteit ontstijgt normalisering en standaardisering 
 • Kwaliteit is wat leven de moeite waard maakt
   
11:00 - 11:25 PAUZE
   
11:30 - 12:25 Willem Peter de Ridder -  Betere kwaliteit met kunstmatige intelligentie

Hoe kan kwaliteit(smanagement) met kunstmatige intelligentie (ook AI genoemd) naar een hoger en nieuw niveau worden getild? Nieuwe tools stellen je in staat fouten en afwijkingen sneller te detecteren en op te lossen. Bovendien maakt machine learning het mogelijk routinematige werkzaamheden te robotiseren, waardoor de nauwkeurigheid en de kwaliteit toenemen. De vraag is niet meer of, maar wanneer je met kunstmatige intelligentie aan de slag gaat. 

 • Digitaal Darwinisme: exponentiële ontwikkeling van de digitale technologie en de noodzaak om ons aan te passen (sense of urgency) 
 • Impact van AI op kwaliteit: robotisering van de routine, detectie van afwijkingen en verschuiving in benodigde vaardigheden 
 • Ethische risico’s en onbedoelde consequenties: mens én machine 

Aan de hand van theoretische raamwerken én voorbeelden kun je ook in je eigen organisatie aan de slag met AI. 

   
12:30 - 13:25 LUNCHPAUZE
   
13:30 - 14:15 Een spreker uit de praktijk
 

 

   
14:20 - 15:25 Masterclasses
 

De masterclasses worden binnenkort aangevuld.

   
15:25 - 15:45 PAUZE
   
15:45 - 16:35 Katja Staartjes - Samen bergen verzetten

Katja neemt je met haar prachtige beelden en verhalen mee naar de hoogste toppen van de wereld. Om je doel te halen komt het erop aan of je werkelijk gemotiveerd bent, je kunt doorzetten als het even tegen zit en kunt omgaan met onzekerheid en tegenslag. Je leeft er op het scherpst van de snede en dat biedt waardevolle inzichten op het gebied van leiderschap en teamwork. Reis mee op een voettocht van 2000 kilometer door de Himalaya waarbij kwaliteit een basisvoorwaarde is. Een grensverleggend avontuur vol inspirerende ontmoetingen met de lokale bevolking. 

 • Een sterk team vormen vanuit verschillende culturen  
 • Persoonlijke groei vindt plaats buiten de comfortzone  
 • Commitment creëren voor een gedeeld doel en voor elkaar 
 • Grenzen erkennen, bewaken en verleggen. Prestaties zet je met z'n allen neer, maar waar ligt ieders grens? 
 • Gedoe hoort erbij 
   
16:35 - 16:45 Afsluiting door Piet Hein Peeters
16:45 BORREL of optioneel de inspiratiewandeling
   
16:45 - 17:45 Optioneel: Inspiratiewandeling in Burgers' Zoo
Het op peil houden en continu verbeteren van kwaliteit is alleen mogelijk door leren. Dat is precies wat de natuur al 3,95 miljard jaar doet. Benieuwd naar hoe lessen uit de natuur het lerend vermogen van je organisatie kunnen verhogen? Schrijf je in voor de wandeling in de 'natuur' van Burgers’ Zoo met Eric de Blok en laat je inspireren!

 

check in op events
 check in op events